Publicaties

Zondagsbrief/Nieuwsbrief:

wordt op de zondagen bij diensten in de Opstandingskerk en Bethlehemkerk – niet in juli en augustus – uitgereikt aan de kerkgangers.

Mail uw bijdrage aan:
zondagsbrief@opstandingskerkarnhem.nl
Bijdrage inleveren voor donderdag 12.00 uur
Ook om aan- en af te melden voor de digitale versie kunt u het bovenstaande adres gebruiken, dit kan 24 uur, 7 dagen.
Redacteur Zondagsbrief:
Hanry Slijper
06-1410287

De lotgevallen van de Opstandingskerk, 2de druk, door Wim van der Zouwen en Jan Overbeek: geschiedenis van het kerkgebouw en de inrichting.
Verkrijgbaar in de hal van de kerk of bij de koster, EUR 3,00.

Kerkperspectief:

Officiële uitgave van de  Protestantse Gemeente  Arnhem.

Kerkperspectief verschijnt 15 x per jaar.
www.kerkperspectief.nl

Abonnementen en adverteren:

Kerkelijk bureau, tel: 026 4420987

email: kb@protestantsekerkarnhem.nl

Keuze uit digitaal abonnement of de papieren versie.

Kosten: vrijwillige bijdrage NL96FVLB0635817187

tnv Protestantse Gemeente Arnhem, ovv abonnement 2017 +postcode en huisnummer

Raad van Kerken Arnhem

Jaarverslag 2017

bulletin april 2018

bulletin september 2018

bulletin oktober 2018

Links die van pas kunnen komen:

Zin in de regio: www.zininderegio.nl

– Activiteiten in de Walburgis: www.walburgisarnhem.nl

– Raad van Kerken Arnhem; www.rvkarnhem.nl

– D3rde Verdieping: www.d3rdeverdieping.nl

– Raad van Kerken Nederland: www.raadvankerken.nl