Predikanten

Wijkpredikant Arnhem-Noord: Ds Monique Maan

Interim predikant: Ds. Jojan van Holten

Bereikbaarheid

Ds. Johan van Holten                                     Ds. Monique Maan

T:  06 44 87 20 75                                           Tel: 026 3891962

E: j.vanholten@protestantsekerk.nl            E: m.maan@live.nl

BIJSTAND IN HET PASTORAAT:

ds. Annet Hogenbirk

ds. Annet Hogenbirk is twee dagen per week beschikbaar voor pastoraat in de PG Arnhem-Noord: gewoonlijk op woensdag en vrijdag.                                                                              Contact:                                                                                                                                                      per mail via PastorAnnetPGA@gmail.com    of telefonisch alleen op woensdag en vrijdag via 06-49644408, best bereikbaar tussen 12.30-13.00 uur .                                                    Afspraken maken via mw. Conny Bloemendaal 026- 3610133.