doop, huwelijk, uitvaart

Voor doop, huwelijk of uitvaart contact opnemen met de predikant.

Doop:

Doorgaans is er twee keer per jaar een “doopzondag”. Voor ouders, die een kind ten doop willen houden, wordt een serie van vier bijeenkomsten georganiseerd. De doopdienst wordt in deze groep gezamenlijk voorbereid.

Als een volwassene zich wil laten dopen, zal de predikant afspraken maken over een voorbereidingstraject.

Huwelijk:
Voor de kerkelijke bevestiging van een huwelijk dient één van de partners lid te zijn van de wijkgemeente. Ter voorbereiding zullen een aantal gesprekken worden gehouden.

Uitvaart:
Een dienst voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan gehouden worden in de kerk, of –als men dat wenst- in de aula van een rouwcentrum of crematorium. Het is sterk aan te raden over datum, plaats en tijd pas een definitieve afspraak te maken met de uitvaartleider nà overleg met de betrokken predikant!

Over de invulling van de dienst zal de predikant een gesprek hebben met de nabestaanden.