Kerkdienst 19 november: Opstandingskerk gesloten

In verband met een kerkdienst in de Eusebius is er geen dienst in Opstandingskerk.

Aanvang 10.15 uur                                                                                                                                  voorganger:  pastoor J. Kolkman,                                                                                                        Het is een gezamenlijke dienst van de Anglicaanse – , de Evangelisch Lutherse – en  de Oud-Katholieke kerk.

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerkdienst 19 november: Opstandingskerk gesloten

Zondagsbrief 12 november 2017

Zondagsbrief 12-11-2017

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Zondagsbrief 12 november 2017

Zondagsbrief 5 oktober 2017

Zondagsbrief 5-11-2017

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Zondagsbrief 5 oktober 2017

Bezoek Walburgiskerk

Beste gemeenteleden van de Opstandingskerk,

In de zondagsbrieven van 22 en 29 oktober is aangekondigd dat de kerkenraad van Arnhem-Noord – in het kader van het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een eventuele aankoop van de Walburgiskerk – op zaterdag 4 november (morgen) een eenvoudig programma organiseert voor de leden van de Protestantse Gemeente Arnhem.
Op de laatste gemeenteavond van Arnhem-Noord is daarom gevraagd.
Graag herinner ik je aan die eerdere afkondiging.
Het programma ziet er zo uit:
  • Welkom: Gerda de Kleijn, vicevoorzitter wijkgemeente Arnhem-Noord
  •  Ds. Ingrid de Zwart, predikant in de Lebuïnuskerk in Deventer, zal iets vertellen over de manier waarop het proces van samengaan in haar gemeente is verlopen.
  • Orgelspel en zingen
  • Rondgang door kerk en bijgebouw
  • Afsluiting: ds. Roel Knijff, interim predikant Arnhem-Noord
Alle gemeenteleden zijn 4 november van harte welkom in de Walburgiskerk
Het programma begint om 15.00 uur.
Met een vriendelijke groet,
Gerda
NB: ik heb gebruik gemaakt van de e-,mailadressen zoals ze bekend zijn bij het Kerkelijk Bureau

Gerda de Kleijn,

vicevoorzitter wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Tel.: 026 361 0683
Mobiel: 06 5202 4848
Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bezoek Walburgiskerk

Pastoraat Arnhem-Noord

Na het vertrek van ds. Leistra en ds. Voorhaar is in de afgelopen maanden verschillende keren aandacht gevraagd voor het pastoraat in de (voormalige) wijkgemeenten van de
Bethlehemkerk en de Opstandingskerk. De zorg om de invulling van het pastoraat leefde vanzelfsprekend ook bij de kerkenraad. We zijn dan ook blij dat ds. Annet Hogenbirk uit
Nijmegen bijstand in het pastoraat komt verlenen. Zij begint op woensdag 1 november met haar werk in onze wijkgemeente.                                                                                                     Ds. Annet Hogenbirk zal beschikbaar zijn op vier dagdelen per week. De werkzaamheden
van onze vier predikanten worden nog preciezer met elkaar afgestemd. Binnenkort zullen gegevens over de bereikbaarheid van ds. Annet Hogenbirk bekend worden gemaakt.
Namens het moderamen,
Gerda de Kleijn, vice voorzitter wijkkerkenraad

Afbeeldingsresultaat voor ds. Annet Hogenbirk   ds. Annet Hogenbirk

ds. Annet Hogenbirk is twee dagen per week beschikbaar voor pastoraat in de PGArnhem-Noord: gewoonlijk op woensdag en vrijdag.                                                                              Contact:                                                                                                                                                      per mail via PastorAnnetPGA@gmail.com                                                                               Telefonisch via mw. Conny Bloemendaal 026- 3610133.

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Pastoraat Arnhem-Noord