Meldpunt seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk.
Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in relaties
binnen de kerk bestrijden en voorkomen.

De eerste loyaliteit van de SMPR ligt bij de slachtoffers. SMPR heeft vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten. Zie www.smpr.nl of 030 303 8590

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Meldpunt seksueel misbruik

Wijziging datum Gemeente-avond: 8 oktober i.p.v. 9 oktober

In eerdere berichtgeving is gemeld dat er op dinsdag 9 oktober een gemeenteavond is voor de wijkgemeente Arnhem-Noord.
Deze avond is echter verzet naar maandag 8 oktober!
Plaats en tijd blijven hetzelfde:                                                                                      Opstandingskerk
19.30 uur inloop, 20.00 uur start programma

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging datum Gemeente-avond: 8 oktober i.p.v. 9 oktober

Bericht vanuit moderamen Arnhem-Noord

In de moderamenvergadering van 11 september zijn de werkzaamheden en de daarmee verband houdende inzet van de moderamenleden geëvalueerd. In deze evaluatie kwam duidelijk naar voren dat het huidige moderamen zich al lange tijd heel intensief inzet in het proces, waarin wij als Protestantse Gemeente Arnhem-Noord ons bevinden.
 eerst samenvoeging wijkkerkenraden
 vanaf september 2017 tot zomer 2018 mogelijkheid onderzoeken of de aankoop Walburgiskerk te realiseren was. Dit is, zoals u allen weet, niet mogelijk gebleken
 aansluitend wederom proces gestart om te komen hoe we samen kerk mogen zijn in één kerkgebouw voor geheel Arnhem-Noord. Keuze nog dit jaar te maken. Lees verder

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bericht vanuit moderamen Arnhem-Noord

Nieuwsbrief zondag 23 september Bethlehemkerk en Opstandingskerk

Nieuwsbrief 23-09-018

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief zondag 23 september Bethlehemkerk en Opstandingskerk

GEMEENTEAVOND wijkgemeente Arnhem-Noord

datum: 18 september                                                                                                                                plaats: Bethlehemkerk                                                                                                                            tijd: Zaal open om 19.30, en aanvang 20.00 uur.

Na het verloren gaan van de ‘optie Walburgiskerk’ voor onze wijkgemeente is veel gevraagd: ‘zijn jullie nu erg teleurgesteld?’ en het antwoord is dan natuurlijk ‘ja’. Gevolgd door: maar het is niet erg, er ligt nu een andere toekomst voor ons en die is ook  inspirerend. Het wordt anders, het onderscheid tussen stad en wijk blijft bestaan en ‘Arnhem-Noord’ zal zich als wijk inrichten.
Maar dan als één nieuwe wijk, met één vierplek en toch alle aandacht voor de geloofs-beleving zoals die ons paste en past.
Met een AK-besluit om uiterlijk 31 december een vierplek te kiezen als stok achter de deur zijn in de afgelopen zomerperiode =weer veel stappen gezet. Het moderamen wil de deelname aan het keuzeproces verder uitbreiden en daarom is bijvoorbeeld gekozen voor een werkgroep die inmiddels volop ons gemeenschappelijke karakter en onze gemeen-schappelijke toekomstverwachting onderzoekt. Het eerste signaal is dat er een verrassend
sterke eenheid gevoeld wordt, ook in het benaderen van verschillen. Hoe bemoedigend is dat! Deze werkgroep, die geleid wordt door ds. Johan van Holten, heeft mede als taak de eerste gemeenteavond van 18 september voor te bereiden. Daar zal de
vraag: herkent u zich in wat wij vonden? gesteld worden.                                            Moderamen Arnhem-Noord

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor GEMEENTEAVOND wijkgemeente Arnhem-Noord