Wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Met ingang van 1 september 2017 is de Opstandingskerk onderdeel van de wijkgemeente Arnhem-Noord.  

Moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord:

Marijke Gerritsen, voorzitter             06 53514056   vzbethlehemkerkarnhem@outlook.com

Peter  van Dijk, vicevoorzitter           voorzitter.opstandingskerk@gmail.comDs.

Ds. Monique Maan, predikant          026 389 1962 m.maan@live.nl

Nollie Kramer, scriba                         kramer.bunschoten@upcmail.nl

Ds. Johan van Holten, adviseur        j.vanholten@protestantsekerk.nl

Secretariaat Opstandingskerk:          scriba@opstandingskerkarnhem.nl

——————————————————————————————————

Ontwikkelingen in Noord

Gemeenteavond
Dinsdagavond, 29 januari 2019, heeft het ‘horen’ van de gemeente plaatsgevonden over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om de Kandelaar, de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk per 1 januari 2020 te sluiten voor de eredienst.
De gemeenteavond vond plaats in de Opstandingskerk. Er was veel belangstelling van gemeenteleden uit de twee wijken. De voorzitters van de wijkkerkenraden Zuid en Noord hebben uiteengezet hoe het besluitvormingsproces is verlopen. Zij hebben toegelicht waarom uiteindelijk de keuze is gevallen op deze drie kerken en waarom dus de Salvatorkerk en de Opstandingskerk open zullen blijven.
Vervolgens is gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en het geven van een mening. Een (beperkt) aantal aanwezigen heeft daarvan gebruik gemaakt. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar gemaakt tegen de gemaakte keuzes of de gevolgde procedure.
De Algemene Kerkenraad zal op 18 februari 2019 de definitieve beslissing nemen.