Organisatie

De Opstandingskerk maakt deel uit van:

Landelijk:

Arnhem:

De Wijkgemeente Noord maakt deel uit de Protestantse  Gemeente te Arnhem.

Logo-PGA

http://www.pgarnhem.nl/ en www.kerkperspectief.nl

De PGA wordt administratief ondersteund door het Kerkelijk Bureau (KKA), Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem, tel. 4420987.

Wijkgemeente ARNHEM-NOORD:

Wordt gevormd door de Bethlehemkerk, Opstandingskerk en de Diaconessenkerk:

KERKENRAAD:

De grote  kerkenraad van de wijkgemeente Arnhem-Noord wordt gevormd door alle kerkenraadsleden van de oude wijken(ongeveer 25 leden).

De kleine kerkenraad wordt gevormd door een een selectie uit de grote kerkenraad (ongeveer 13 leden) Vanuit de Opstandingskerk zitten hier in: Gerda Kleijn (vicevoorzitter), Wim Meijerink, Mark Dwarswaard, Judith Becks en Marion v.d. Schaar.

MODERAMEN:

Voorzitter: Dick Appels

Vicevoorzitters: Marijke Gerritsen en Gerda de Kleijn

Namens de predikanten: Monique Maan

Scriba: Nolly Kramer

 

Opstandingskerk:

Een kernteam behartigt de zaken mbt de Opstandingskerk. Aanspreekpunt: Gerda de Kleijn: tel: 026 361 0683 of 06 5202 4848

  • Secretariaat: Jaap de Kleijn, tel: 026 3610683,  
  • Contactpersoon ledenadministratie Albert Wester:  a-wester@versatel.nl 
  • Kopij Zondagsbrief: Contactpersoon: Hanry Slijper, 06-14102874,  zondagsbrief@opstandingskerkarnhem.nl  (Bijdrage inleveren voor vrijdag 17.00 uur)
  • Wijkredactie Kerkperspectief: Henk Altena,tel 026 3611343. h.altena19@kpnplanet.nl