Wijkkerkenraad Arnhem-Noord

De Opstandingskerk maakt deel uit van:

Landelijk:

Arnhem:

De Wijkgemeente Noord maakt deel uit de Protestantse  Gemeente te Arnhem.

Logo-PGA

http://www.pgarnhem.nl/ en www.kerkperspectief.nl

De PGA wordt administratief ondersteund door het Kerkelijk Bureau (KKA), Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem, tel. 4420987.

Wijkgemeente ARNHEM-NOORD:

Wordt gevormd door de Bethlehemkerk, Opstandingskerk en de Diaconessenkerk:

KERKENRAAD:

De grote  kerkenraad van de wijkgemeente Arnhem-Noord wordt gevormd door alle kerkenraadsleden van de oude wijken(ongeveer 25 leden).

De kleine kerkenraad wordt gevormd door een een selectie uit de grote kerkenraad (ongeveer 13 leden) Vanuit de Opstandingskerk zitten hier in: Gerda Kleijn (vicevoorzitter), Wim Meijerink, Mark Dwarswaard, Judith Becks en Marion v.d. Schaar.

MODERAMEN:

Voorzitter: Dick Appels                                                                                                            Vicevoorzitters: Marijke Gerritsen en Gerda de Kleijn                                                                  Namens de predikanten: Monique Maan                                                                                      Scriba: Nolly Kramer

Opstandingskerk:

Voor het regelen van praktische zaken is een klein kernteam gevormd bestaande:                –  uit de kerkrentmeesters (Wim Lely en Mark Dwarswaard);                                                      –  de kerkmeesters (Henk Altena en Cees Walda),;                                                                          –  een diaken (Wim Meijerink);                                                                                                            – een ouderling (Gerda de Kleijn).                                                                                        Aanspreekpunt: Gerda de Kleijn: tel: 026 361 0683 of 06 5202 4848.

  • Secretariaat: Jaap de Kleijn, tel: 026 3610683,  
  • Contactpersoon ledenadministratie Albert Wester:  a-wester@versatel.nl 
  • Kopij Zondagsbrief: Contactpersoon: Hanry Slijper, 06-14102874,  zondagsbrief@opstandingskerkarnhem.nl  (Bijdrage inleveren voor donderdag 12.00  uur)
  • Wijkredactie Kerkperspectief: Henk Altena,tel 026 3611343. h.altena19@kpnplanet.nl