kerkgebouw

De Opstandingskerk werd gebouwd in 1962 onder leiding van de Arnhemse architect J.Rotshuizen.
Rosendaalseweg 505 , 6824 KL  Arnhem

telefoon 026 442 1810

Opstandingskerk buiten

Koster

Ivm ziekte koster is er een vervangend koster: Hanry Slijper (06-14102874)

Niet voor verhuur e.d.!

Beheer gebouw

De 2 kerkmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van het  gebouw.

  • Cees Walda is het aanspreekpunt voor het –technisch- beheer van het gebouw.              ( 06-37170578 of k.walda@upcmail.nl)
  • Henk Altena verzorgt de verhuur.

Verhuur
De kerkzaal en andere ruimten kunnen worden gehuurd.
Voor meer informatie:
Telefoon: 06 53 67 8327; e-mail: h.altena19@kpnplanet.nl
E-mail:  verhuur@opstandingskerkarnhem.nl

Rijksmonument

In augustus 2015 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons kerkgebouw aangewezen als rijksmonument. De Opstandingskerk valt dus onder de bescherming van de Monumentenwet.
Het rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan hier worden gedownload.
beschrijving Rosendaalseweg 505

“ZONop”

Op het dak van de kerkzaal zijn er 103 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan elektriciteit worden geproduceerd zonder het milieu te belasten met uitstoot van CO2. Dankzij het mooie weer kon de elektriciteitsmeter meteen beginnen met teruglopen. Voor het geïnstalleerde systeem is door E2-energie een opbrengstgarantie afgegeven van 22.000 kWh per jaar.

Een stukje geschiedenis

Na 1945 moest in het verwoeste Arnhem ook het herstel van kerkgebouwen worden opgepakt. De gereformeerden hadden voor hun zondagse erediensten onderdak gevonden in de Paasbergkerk en de Parkstraatkerk. Voor de oorlog waren al plannen gemaakt voor een nieuw kerkgebouw op de hoek van de Julianalaan en de Karthuizerstraat.                        Op die plek is, toen het onhoudbaar werd om nog langer in het gymlokaal van de Talmaschool te kerken, in 1949 een noodkerk van betonplaten neergezet.

10958 Arnhem vm.Geref. Julianakerk houten noodkerk 1948 sloop Julianalaan (1).jpg

Deze “Julianakerk” was in de zomer wel erg warm en ’s winters vaak bar koud. In de ramen zat het dunste tuindersglas.

In  1960 kwam er, na een lange discussie, groen licht voor een nieuw gebouw aan de Julianalaan, maar eigenlijk was men niet zo gelukkig met deze plek. De heer Bonsema had echter ontdekt dat het terrein waar de Opstandingskerk nu staat oude rechten had mbt een kerkgebouw. Een ideale plek, midden in de wijk en het klimmen en dalen was eerlijk verdeeld. Onder het moto: “Hora est” (het is tijd) won ir. J. Rotshuizen de ontwerp prijsvraag. Het motto “Hora est”behoorde aanvankelijk bij het prijsvraagontwerp dat aan de Julianalaan was gekoppeld.

De naam “Opstandingskerk” is het resultaat van een prijsvraag onder de gemeenteleden (de haan -symbool van de opstanding- in het glas-in-betonraam speelde daarbij een rol.      In het gemeentearchief wordt de kerk getypeerd als: een gebouw in neo-expressionistische bouwstijl met niervormige plattegrond.

De bouwkosten bedroegen destijds ruim 700.000 gulden.

In 1962 werd het kerkgebouw geopend.                                                                                              Ds. van der Laan sprak bij de inwijding op 11 december 1962: “Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en de wapenen des lichts aandoen”.

Het sterk naar binnen gekeerde interieur met slechts hooggeplaatste ramen in de zijgevel benadrukte het gevoel van gemeenschappelijk bij elkaar zijn en moest een gevoel van rust geven.                                                                                                                                                          Pas na een brand in 1969 (beneden brandschade en boven rook- en roetschade) werden de grote ramen met nooduitgang en brandtrap in de rechter zijgevel aangebracht.

Interieur

KANSEL

De kansel is van ruw bewerkt natuursteen. Architect Rotshuizen licht zijn ontwerp als volgt toe: “Ik heb de preekstoel met opzet klein gehouden, want het is slechts een hulpmiddel voor de verstaanbaarheid”.  De schenker van de kansel wilde anoniem blijven.

DOOPVONT

Het doopvont is eveneens uitgevoerd in ruw bewerkt natuursteen.                                            Kansel een doopvont zijn beide gemaakt door steenhouwerij Meijer. Het doopvont is in overleg met de architect ontworpen door 2 jonge gemeenteleden: K.W. Ganzevoort en M. Bakker.

AVONDMAALSSTEL

Bestond uit: 32 schotels, 34 bekers,1 kan en 1 schaal. Kosten ƒ 3945,- Het hele stel is later gestolen. Het is vervangen door het avondmaalsstel uit de Paasbergkerk.

GLAS-IN BETONRAAM

                                                                                                                  Is vervaardigd door Ab Diekenhof (1917-1097 bekende Arnhemse beeldhouwer, o.a. doopvont Eusebiuskerk, beeld van de Hertog van Gelre op de Jansplaats, muur met beeldhouwwerk bij het Christelijk Lyceum) met assistentie van mevr. A. van Salland (pseudoniem). De kosten van het kunstwerk bedroegen ƒ 11.320,64.                                     Ds. van der laan lichtte toe: “De zittende figuur stelt Petrus voor en tegenover hem zien we tegen de achtergrond van de opgaande zon de haan, symbool van de dag van Cristus opstanding“.

WANDKLEED

Het grote wandkleed dat de achterzijde van het liturgisch centrum siert, is ontworpen door mevr. A. van Salland (pseudoniem, 1915-2007). De ontwerpster heeft het ontwerp eerst op de muur getekend en in ongeveer 3 maanden gemaakt. De vele grote en kleinere lapjes  kreeg ze, na een oproep in het kerkblad, van de gemeenteleden. Winkeliers vulden de voorraad aan met stalen. In 1968 is bij een brand beschadigd door rook. Frederika Dieckerhof, dochter van de beeldhouwer van het glas-in betonraam, heeft het wandkleed helemaal hersteld en schoongemaakt.

ORGEL

In 1965 werd het huidige orgel geplaatst ( 4 jaar lang hadden de organisten Adelaar en Bloemhof op elektronische orgels gespeeld):                                                                                    Bouwtijd: 28  juni -11 oktober 1965                                                                                                    Kosten:  ƒ 60.768,33                                                                                                                              Bouwer: Fa van den Berg en Wendt, Nijmegen/Zwolle                                                                  Omkasting: Mahoniehout                                                                                                                      Type: elektronisch pijporgel                                                                                                                           – 2 klavieren met ieder 56 toetsen                                                                                                         – 1 pedaalklavier met 18 lange en 12 korte pedalen                                                                           – registers: 12 links en 10 rechts                                                                                                             – Sierpijpen: 81 werkende (tin-lood legering                                                                                       – Kastpijpen: een onbekend aantal. De grootste zijn later opgehangen omdat ze                          staande door hun grote gewicht zgn “varkenssnuiten” kregen (afgeplatte punten)                – Dispositie:                                                                                                                                                     > Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8′ – Roerfluit 8′ – Octaaf 4′ – Woudfluit 2′ –                           Mixtuur 2′ 4-6 sterk – Trompet 8′.                                                                                                     > Bovenwerk (manuaal 2): Bourdon 8′ – Prestant 4′ – Koppelfluit 4′ – Octaaf 2′ –                          Nasard 1⅓’ – Sesquialter 2 sterk – Scherp 1′ 3 sterk – Dulciaan 8′ –                                                Tremulant.                                                                                                                                             > Pedaal: Subbas 16′ – Prestant 8′ – Quintadeen 4′ – Fagot 16′.                                                       > Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal – Bovenwerk aan Pedaal – Bovenwerk aan                       Hoofdwerk.                                                                                                                                            Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

DE KLOKKEN

 

KUNSTWERK in de hal