Kerkdiensten

Zondagmorgen om 10.00 uur 

(Voor de kinderen is er opvang in de Opstandingskerk) 

Zondag 10-2 Ds. D van Meulen, Epe Gezamenlijk met BK

Zondag 17-2 Ds. Johan van Holten Eusebius 10.15 uur

zondag 24-2 Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer Bethlehemkerk

Gezamenlijke kerkdiensten met de Bethlehemkerk in 2019

Hoe ziet de samenwerking in Noord er wat betreft de erediensten in 2019 uit?Met ingang van 1 januari 2018 wordt twee keer per maand een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk gehouden.                                                                Eerder is in beide kerkenraden het besluit al genomen om op de derde zondag van de maand, wanneer er een dienst is in de Eusebiuskerk, de eigen kerk te sluiten.
Concreet:
– 1e zondag van de maand dienst in zowel de Bethlehemkerk als de Opstandingskerk
– 2e zondag van de maand dienst in de Opstandingskerk – Bethlehemkerk dicht
– 3e zondag van de maand dienst in de Eusebiuskerk – Bethlehemkerk en                                   Opstandingskerk dicht
– 4e zondag van de maand dienst in de Bethlehemkerk – Opstandingskerk dicht
– Mocht er een 5de zondag in een maand zijn, dan kerkt men in de eigen kerk.                    Gerda de Kleijn

Kerkdienst via internet

Via internet kan de dienst worden gevolgd of kan later worden beluisterd. https://www.kerkomroep.nl/   Zoeken naar: Arnhem PG, Opstandingskerk                             ———————————————————
Kerktaxi

Voor kerkgangers die niet in staat zijn om op eigen kracht naar de kerk te komen, is er een Autodienst. We zoeken een nieuwe coördinator.

   
   
  
zondag 16 decemberHerman Buddetel.  06-46701852
zondag 23 decemberBep Potjertel.   3611560


Ontvangstcommissie

Leden van de ontvangstcommissie heten de kerkgangers welkom en reiken de zondagsbrief uit (behalve in zomerperiode).                                                                                      ————————————————————-
Organistenteam
J.J. Blok, tel. 323 3093                                                                                                                           ————————————————————-

Bloemen
In de kerk staan elke zondag verse bloemen die, na afloop van de dienst, naar gemeenteleden worden gebracht. Coördinatie:  Mw. Chantal van Leeuwen, tel 361 9190 (even maanden) en Mw. Toos Kooistra, tel. 363 0078 (oneven maanden)                                 ————————————————————

Lectorenteam
De bijbellezing in de kerkdiensten wordt verzorgd door leden van het Lectorenteam.
Coördinator is Christine Meijerink, meijgroen@hotmail.com


Eredienst zonder predikant, ochtendgebed   eredienst-zonder-predikant