Kerkdiensten

Zondagmorgen om 10.00 uur 

(Voor de kinderen is er opvang in de Opstandingskerk)

zondag 14 oktober                Ds. Annet Hogenbirk (samen met Bethlehemkerk)                        zondag 21 oktober                 Dienst in EUSEBIUS,   10.15 uur                                                  zondag 28 oktober                Dienst in de Bethlehemkerk, Ds. Johan van Holten                  zondag 4 november              Ds. P. Moet                                                                                              zondag 11 november             Ds. Monique Maan    (samen met Bethlehemkerk)                        zondag 18 november            Dienst in EUSEBIUS,   10.15 uur                                                  zondag 25 november            Dienst in de Bethlehemkerk, Ds. Johan van Holten                  zondag 2 december               Ds. Elsje Pot                                                                       1e Advent    zondag 9 december               Ds. Johan van Holten (samen met Bethlehemkerk)  2e advent zondag  16 december            Ds. L. Lodewijk                                                                   3e advent  zondag 23 december             Dienst in de Bethlehemkerk,  Ds. Yolanda Voorhaar                                                                   4e advent; H.A.                                                                                  Kerstavond 24 december     Dienst in EUSEBIUS, 22.00 uur, samenzang 21.30 uur                                                     Ds. Pierre Eijgenraam                                                                        1e kerstdag                              Ds. Annet Hogenbirk                                                                      zondag  30 december            Ds. D. Juijn

Gezamenlijke kerkdiensten met de Bethlehemkerk in 2018

Hoe ziet de samenwerking in Noord er wat betreft de erediensten in 2018 uit?Met ingang van 1 januari 2018 wordt twee keer per maand een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk gehouden.                                                                Eerder is in beide kerkenraden het besluit al genomen om op de derde zondag van de maand, wanneer er een dienst is in de Eusebiuskerk, de eigen kerk te sluiten.
Concreet:
– 1e zondag van de maand dienst in zowel de Bethlehemkerk als de Opstandingskerk
– 2e zondag van de maand dienst in de Opstandingskerk – Bethlehemkerk dicht
– 3e zondag van de maand dienst in de Eusebiuskerk – Bethlehemkerk en                                   Opstandingskerk dicht
– 4e zondag van de maand dienst in de Bethlehemkerk – Opstandingskerk dicht
– Mocht er een 5de zondag in een maand zijn, dan kerkt men in de eigen kerk.                    Gerda de Kleijn

Kerkdienst via internet

Via internet kan de dienst worden gevolgd of kan later worden beluisterd. https://www.kerkomroep.nl/   Zoeken naar: Arnhem PG, Opstandingskerk                             ———————————————————
Autodienst

Voor kerkgangers die niet in staat zijn om op eigen kracht naar de kerk te komen, is er een Autodienst. We zoeken een nieuwe coördinator.

AUTODIENST
Zo.   07 – 10 Regina Greidanus tel.  06-27593845
Zo.   14 – 10 Jacob Kooistra tel.  06-51168622
Zo.    21 – 10 Pleuni vd Heide tel.  3613110
Zo.  28 – 10 Herman Budde tel. 06-46701852
Zo.  04-11 Joop Vos tel.  364133
Zo.  11-11 Regina Greidanus tel.  06-27593845
Zo.  18-11 Bep Potjer tel.  3611560


Ontvangstcommissie

Leden van de ontvangstcommissie heten de kerkgangers welkom en reiken de zondagsbrief uit (behalve in zomerperiode).                                                                                      ————————————————————-
Organistenteam
J.J. Blok, tel. 323 3093                                                                                                                           ————————————————————-

Bloemen
In de kerk staan elke zondag verse bloemen die, na afloop van de dienst, naar gemeenteleden worden gebracht. Coördinatie:  Mw. Chantal van Leeuwen, tel 361 9190 (even maanden) en Mw. Toos Kooistra, tel. 363 0078 (oneven maanden)                                 ————————————————————

Lectorenteam
De bijbellezing in de kerkdiensten wordt verzorgd door leden van het Lectorenteam.
Coördinator is Christine Meijerink, meijgroen@hotmail.com


Eredienst zonder predikant, ochtendgebed   eredienst-zonder-predikant