Kerkdiensten

Zondagmorgen om 10.00 uur 

(Voor de kinderen is er opvang)

zondag 10 december    ds. Ruth van der Waal                2e advent  Zanggroep

zondag 17 december     ds. Elsje Pot                                  3e advent

zondag 24 december   Bijz. dienst voorbereid door gemeenteleden  4e advent

maandag 25 december 1e kerstdag   ds. Knijff

Oudejaarsdag              ds. van Holten                           ochtend 10.00 uur

Gezamenlijke kerkdiensten met de Bethlehemkerk in 2018

Voor de zomervakantie is overleg geweest tussen de Opstandingskerk en de Bethlehemkerk hoe om te gaan met invullen van de preekbeurten na het vertrek van ds. Yolanda Voorhaar en ds. Menno Leistra. De Diaconessenkerk doet hierin niet mee omdat ds. Monique Maan daar predikant is.  Uiteindelijk is er besloten dat met ingang van 1 januari 2018 2x per maand een gezamenlijke dienst gehouden wordt. De 3e zondag van de maand is er een dienst in de Eusebius en zijn de beide kerken gesloten.                                    Hoe ziet het er nu concreet uit:                                                                                                             > 1e zondag van de maand: eigen kerk                                                                                             > 2e zondag van de maand: Opstandingskerk                                                                                   > 3e zondag van de maand: Eusebius                                                                                                 > 4e zondag van de maand: Bethlehemkerk                                                                                       > ev 5e zondag van de maand: eigen kerk

Pasen                                                                                                                                                        Stille week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Diaconessenkerk.        1e Paasdag wordt in eigen kerk gevierd.

Zomerdiensten                                                                                                                                      De gezamenlijke diensten tijdens de zomermaanden blijven zoals wij de laatste jaren gewend zijn.

(Bron: kopij Bethlehemkerk in Kerkperspectief nr.: 14)

Kerkdienst via internet

Via internet kan de dienst worden gevolgd of kan later worden beluisterd. https://www.kerkomroep.nl/   Zoeken naar: Arnhem PG, Opstandingskerk

————————————————————-
Autodienst

Voor kerkgangers die niet in staat zijn om op eigen kracht naar de kerk te komen, is er een Autodienst. We zoeken een nieuwe coördinator.

december

zondag        10 december                 Jacob Kooistra            tel. 06-51168622                      zondag       17 december                  Herman Budde            tel. 06-46701852                            zondag       24 december                 Jacob Kooistra             tel. 06-51168622                                  maandag   25 december                  Bep Potjer                     tel.  3611560

2018

januari

zondag  7 januari                         Bep Potjer                    tel.  3611560                                    zondag 14 januari                        Joop Vos                      tel.  364133                                        zondag 21 januari                       Herman Budde            tel.  06-46701852                                      zondag 28 januari                      Pleuni van der Heide  tel.  3613110

————————————————————–
Ontvangstcommissie
Leden van de ontvangstcommissie heten de kerkgangers welkom en reiken de zondagsbrief uit (behalve in zomerperiode).

————————————————————-
Organistenteam
J.J. Blok, tel. 323 3093

————————————————————-

Bloemen
In de kerk staan elke zondag verse bloemen die, na afloop van de dienst, naar gemeenteleden worden gebracht. Coördinatie:  Mw. Chantal van Leeuwen, tel 361 9190 (even maanden) en Mw. Toos Kooistra, tel. 363 0078 (oneven maanden)

————————————————————

Lectorenteam
De bijbellezing in de kerkdiensten wordt verzorgd door leden van het lectorenteam. Coördinator is Jaap de Kleijn, tel.3610683

————————————————————

Eredienst zonder predikant, ochtendgebed

eredienst-zonder-predikant