Kerkdiensten

Zondagmorgen om 10.00 uur 

(Voor de kinderen is er opvang in de Opstandingskerk)

zondag 25 maart Bethlehemkerk Ds. D. Juijn, Velp
29 maart            (Witte donderdag) Diaconessenkerk om 19.30 uur een viering
in de kerkzaal waarin we samen – in navolging van Jezus en zijn leerlingen – het Avondmaal vieren .
30 maart          (Goede vrijdag) Diaconessenkerk   in deze viering (19.30 uur
kerkzaal) horen en zingen we het lijdensevangelie volgens Johannes. De cantorij verleent medewerking.
31 maart             (Stille zaterdag) Diaconessenkerk   Paaswake: deze viering is voorbereid met de kindernevendienst. We vieren aan het begin van de avond (als volgens bijbels begrip de nieuwe dag begint) het begin van het Paasfeest. De nieuwe
Paaskaars wordt binnengebracht en we geven het licht aan elkaar door. De viering is om 19.00 uur zodat ook
de jongere kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.
zondag 1 april Opstandingskerk Ds. H. de Bruin
zondag 8 april Opstandingskerk Dr. Joh. Van Holten
zondag 15 april EUSEBIUS, 10.15 uur PKN Schaarsbergen
zondag 22 april Bethlehemkerk Ds. R.H. Knijff
zonag 29 april Opstandingskerk Ds. D. Juijn, Velp

AUTODIENST

Zo.  18-03 Bep Potjer   tel.  3611560
Zo.  25-03 Pleuni v.d. Heide tel. 3613110
Zo.  01-04 Regina Greidanus tel. 06-27593845
Zo.  08-04 Joop Vos tel. 3641333
Zo.  15-04 Herman Budde tel. 06-46701852

Gezamenlijke kerkdiensten met de Bethlehemkerk in 2018

Hoe ziet de samenwerking in Noord er wat betreft de erediensten in 2018 uit?

Met ingang van 1 januari 2018 wordt twee keer per maand een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk gehouden.                                                                Eerder is in beide kerkenraden het besluit al genomen om op de derde zondag van de maand, wanneer er een dienst is in de Eusebiuskerk, de eigen kerk te sluiten.
Concreet:
– 1e zondag van de maand dienst in zowel de Bethlehemkerk als de Opstandingskerk
– 2e zondag van de maand dienst in de Opstandingskerk – Bethlehemkerk dicht
– 3e zondag van de maand dienst in de Eusebiuskerk – Bethlehemkerk en                                   Opstandingskerk dicht
– 4e zondag van de maand dienst in de Bethlehemkerk – Opstandingskerk dicht
– Mocht er een 5de zondag in een maand zijn, dan kerkt men in de eigen kerk.                    Gerda de Kleijn

Pasen      (29 mrt t/m 1 april                                                                                                                Stille week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Diaconessenkerk.        1e Paasdag wordt in eigen kerk gevierd.

Zomerdiensten                                                                                                                                      De gezamenlijke diensten tijdens de zomermaanden blijven zoals wij de laatste jaren gewend zijn.

Kerkdienst via internet

Via internet kan de dienst worden gevolgd of kan later worden beluisterd. https://www.kerkomroep.nl/                                                                                                    Zoeken naar: Arnhem PG, Opstandingskerk/ Bethlehemkerk.

————————————————————-
Autodienst

Voor kerkgangers die niet in staat zijn om op eigen kracht naar de kerk te komen, is er een Autodienst. We zoeken een nieuwe coördinator.

Zo. 11-02 Jacob Kooistra tel. 06-51168622
Zo.  18-02 Bep Potjer tel.  3611560
Zo.  25-02 Pleuni v.d. Heide tel. 3613110

————————————————————–
Ontvangstcommissie
Leden van de ontvangstcommissie heten de kerkgangers welkom en reiken de zondagsbrief uit (behalve in zomerperiode).

————————————————————-
Organistenteam
J.J. Blok, tel. 323 3093

————————————————————-

Bloemen
In de kerk staan elke zondag verse bloemen die, na afloop van de dienst, naar gemeenteleden worden gebracht. Coördinatie:  Mw. Chantal van Leeuwen, tel 361 9190 (even maanden) en Mw. Toos Kooistra, tel. 363 0078 (oneven maanden)

————————————————————

Lectorenteam
De bijbellezing in de kerkdiensten wordt verzorgd door leden van het lectorenteam. Coördinator is Jaap de Kleijn, tel.3610683

————————————————————

Eredienst zonder predikant, ochtendgebed

eredienst-zonder-predikant