Kerkdiensten

Zondagmorgen om 10.00 uur 

(Voor de kinderen is er opvang in de Opstandingskerk)

zondag  24 juni             dr. J. van Holten            BETHLEHEMKERK

zondag 1 juli                  ds. F. van de Hoek

Zomerdiensten wijkgemeente PGA-Noord

Op 6 zondagen in de zomervakantie zijn er weer gezamenlijke diensten in PGA-Noord. Hier alvast de data en locaties op een rijtje:                                                                                      8 en 15 juli is de dienst in de Bethlehemkerk                                                                                  22 en 29 juli in de Opstandingskerk
5 en 12 augustus in de Diaconessenkerk.

zondag 8 juli         ds. M.A. Maan            BETHLEHEMKERK

zondag  15 juli                                              BETHLEHEMKERK

AUTODIENST

Autodienst  juni
zondag 24 juni Regina Greidanus tel. 06-27593845
zondag 1 juli Herman Budde tel. 06 467 018 52


Gezamenlijke kerkdiensten met de Bethlehemkerk in 2018

Hoe ziet de samenwerking in Noord er wat betreft de erediensten in 2018 uit?

Met ingang van 1 januari 2018 wordt twee keer per maand een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk gehouden.                                                                Eerder is in beide kerkenraden het besluit al genomen om op de derde zondag van de maand, wanneer er een dienst is in de Eusebiuskerk, de eigen kerk te sluiten.
Concreet:
– 1e zondag van de maand dienst in zowel de Bethlehemkerk als de Opstandingskerk
– 2e zondag van de maand dienst in de Opstandingskerk – Bethlehemkerk dicht
– 3e zondag van de maand dienst in de Eusebiuskerk – Bethlehemkerk en                                   Opstandingskerk dicht
– 4e zondag van de maand dienst in de Bethlehemkerk – Opstandingskerk dicht
– Mocht er een 5de zondag in een maand zijn, dan kerkt men in de eigen kerk.                    Gerda de Kleijn

Zomerdiensten                                                                                                                                      De gezamenlijke diensten tijdens de zomermaanden blijven zoals wij de laatste jaren gewend zijn.

Kerkdienst via internet

Via internet kan de dienst worden gevolgd of kan later worden beluisterd. https://www.kerkomroep.nl/                                                                                                    Zoeken naar: Arnhem PG, Opstandingskerk/ Bethlehemkerk.

————————————————————-
Autodienst

Voor kerkgangers die niet in staat zijn om op eigen kracht naar de kerk te komen, is er een Autodienst. We zoeken een nieuwe coördinator.


Ontvangstcommissie

Leden van de ontvangstcommissie heten de kerkgangers welkom en reiken de zondagsbrief uit (behalve in zomerperiode).

————————————————————-
Organistenteam
J.J. Blok, tel. 323 3093

————————————————————-

Bloemen
In de kerk staan elke zondag verse bloemen die, na afloop van de dienst, naar gemeenteleden worden gebracht. Coördinatie:  Mw. Chantal van Leeuwen, tel 361 9190 (even maanden) en Mw. Toos Kooistra, tel. 363 0078 (oneven maanden)

————————————————————

Lectorenteam
De bijbellezing in de kerkdiensten wordt verzorgd door leden van het Lectorenteam.
Coördinator is Christine Meijerink, meijgroen@hotmail.com


———————————————————–

Eredienst zonder predikant, ochtendgebed

eredienst-zonder-predikant