Diverse activiteiten

 Gesprekskringen

Gesprekskring 20+
voor deelnemers rond de 20 jaar, wisselende onderwerpen.

Gesprekskring 30+
1x per maand op woensdagavond bij een van de deelnemers thuis, onderwerpen worden door de groep gekozen.

Gesprekskring Drie Gasthuizen:
eenmaal per maand op dinsdagmiddag 14.00 uur voor bewoners van de Drie Gasthuizen en andere belangstellenden. Coördinatie  Mw. van Beem.

Wereldwinkel
Eenmaal per maand is  na de kerkdienst de Wereldwinkel geopend. Er worden producten van Fair Trade Original verkocht.
Inge van Hemert, inge.vanhemert06@gmail.com

Kookgroep
Deze groep verzorgt eenmaal per maand op vrijdagavond een warme maaltijd in de kerk voor gemeenteleden en anderen. Kosten EUR 6,00 per persoon.

U kunt zich opgeven bij Henk Altena, tel. 3611343 of 06 53678327

SWOA Workshop: Omgaan met rouw bij verlies

Uitnodiging Omgaan met rouw bij verlies