Financiën

Kerkelijke financiën
De kosten van de wijkgemeente bestaan voornamelijk uit het traktement van de predikant en uit het eigendom en onderhoud van het kerkgebouw. Die kosten horen te worden gedekt door bijdragen van de gemeenteleden.
De Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) waartoe de Opstandingskerk behoort, voert het financiële beheer voor alle aangesloten wijkgemeenten.
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt met de Actie Kerkbalans gevraagd om een toezegging voor het komende jaar.
In de wijkgemeente zijn de kerkrentmeesters het aanspreekpunt voor deze actie.
Bankrekening NL96 FVLB 0635817187 tnv SKG Prot Gemeente

Voor kleinere uitgaven van de Opstandingskerk is er de Wijkkas. Hiervoor is er jaarlijks in september een inzamelingsactie.
NL10 INGB 0000851500 tnv Wijkkas Opstandingskerk

Aktie Wijkkas 2017
Twee weken geleden kondigden we de Aktie Wijkkas 2107 aan.
Uit de wijkkas worden de wijkactiviteiten van de Opstandingskerk betaald. Inmiddels is aan veel gemeenteleden een brief gezonden met verzoek om een bijdrage voor de
wijkkas. Achter in de kerk liggen nog meer brieven, u kunt een brief meenemen als u er nog geen ontvangen hebt.
Namens de Kerkrentmeesters, Wim Lely