Financiën

Kerkelijke financiën
De kosten van de wijkgemeente bestaan voornamelijk uit het traktement van de predikant en uit het eigendom en onderhoud van het kerkgebouw. Die kosten horen te worden gedekt door bijdragen van de gemeenteleden.
De Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) waartoe de Opstandingskerk behoort, voert het financiële beheer voor alle aangesloten wijkgemeenten.
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt met de Actie Kerkbalans gevraagd om een toezegging voor het komende jaar.
In de wijkgemeente zijn de kerkrentmeesters het aanspreekpunt voor deze actie.

Van het CvK en CvD
Als college van Kerkrentmeesters en college van Diakenen maken we gebruik van de diensten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Via hen hebben wij bankrekeningen lopen bij de Van Lanschot Bank. Zij werken per 1 november echter niet meer met de  van Lanschotbank, maar met de Rabobank. Dit heeft als gevolg dat onze rekeningnummers wijzigen. Dit heeft ook gevolgen voor u! Per 1 november 2018 gaat deze wijziging in.                                                                                                                                          Zie onderstaand de nieuwe rekeningnummers.
College van Diakenen:
Vrijwillige bijdragen: NL21RABO 0373 7369 91
Overige: NL43RABO 0373 7369 83
College van Kerkrentmeesters:
Vrijwillige bijdrage, solidariteitskas en andere bijdragen:                                                      NL75 RABO 0373 7154 55                                                                                                Collectebonnen:   NL97 RABO 0373 7154 47                                                                                Kerkperspectief (op vrijwillige basis) € 25: NL97 RABO 0373715447

Als u zelf overmaakt, of een automatische overboeking heeft, wilt u dan vanaf 1 november de bovenstaande nummers gebruiken? Als u een incassomachtiging heeft afgegeven dan hoeft u niets meer te doen, dan regelen wij dit voor u.
Mocht u onverhoopt toch nog op het oude rekeningnummer overmaken dan wordt het tot 1 november 2019 doorgestort naar de nieuwe rekening, daarna wordt de oude rekening opgeheven.
Hartelijke groet,
Kerkelijk en Diaconaal Bureau Protestantse Gemeente Arnhem

Wijkkas

Voor kleinere uitgaven van de Opstandingskerk is er de Wijkkas.                                        Hiervoor is er jaarlijks in september een inzamelingsactie.
NL10 INGB 0000851500 tnv Wijkkas Opstandingskerk.