Fair Trade kerk / Groene kerk

De Opstandingskerk is erkend als Fair Trade kerk.

Binnen de wijkgemeente wordt veel werk gemaakt van bewustwording van de consequenties van ons handelen. Aantasting van de heelheid van de schepping moet worden herkend en bestreden.
Eenmaal per maand is na de kerkdienst de Wereldwinkel geopend.
In de keuken worden zoveel mogelijk Fair Trade spullen gebruikt.

IMG_7619

 Opstandingskerk: Groene kerk

De Opstandingskerk is erkend als Groene Kerk. Een kerk is een Groene Kerk als duurzaamheid een prominente plaats inneemt in het kerkelijk leven. Bij ons zijn de zonnepanelen, Fairtrade activiteiten en bazaar kenmerken van een Groene Kerk. De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Op de website van de GroeneKerkenactie (https://www.groenekerken.nl/) staan alle Groene Kerken vermeld met hun activiteiten om elkaar en anderen te inspireren. De Opstandingskerk staat daar nu ook bij.

Jaap de Kleijn

 

ZONOP 

Kerk krijgt energie van boven!

Zo luidde de kop boven een nieuwsbericht in dagblad de Gelderlander op paaszaterdag. Voor gelovigen natuurlijk vanzelfsprekend en niets nieuws, maar het bericht ging over de realisatie van de zonnepanelen op het dak van de Opstandingskerk. In de dagen daaraan voorafgaand had de installateur E2-Energie uit Duiven hard gewerkt om alles af te krijgen. Een grote verrassing voor hen die er niet bij waren, want vanaf de Rosendaalseweg is niets te zien van het zonnedak. In totaal zijn er 103 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan elektriciteit worden geproduceerd zonder het milieu te belasten met uitstoot van CO2. Dankzij het mooie weer kon de elektriciteitsmeter meteen beginnen met teruglopen. Voor het geïnstalleerde systeem is door E2-energie een opbrengstgarantie afgegeven van 22.000 kWh per jaar. Op zondag 3 april werd de installatie na afloop van de kerkdienst feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van de wijkgemeente en een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters. De voorzitter van de ZonOp projectgroep, Jaap de Kleijn, hield een toespraak waarbij hij uitgebreid inging op de lange weg van projectidee tot aan realisatie en de procedurele, technische en juridische obstakels die overwonnen moesten worden. Vervolgens werd samen met de oudst aanwezige een display onthuld in de hal van de kerk. Hierop is voor iedereen te zien hoeveel energie het zonnedak genereert. De ceremonie werd afgesloten met een glaasje alcoholvrije bubbelwijn en een gebakje. Het projectteam ZonOp heeft uw grote steun als hartverwarmend ervaren. Er werd massaal gehoor gegeven aan onze oproep voor het kopen van donatiecertificaten ter medefinanciering van de zonnepanelen. Ook waren er vragen van mensen die op een idee gebracht zijn en in hun privésituatie nu zonnepanelen overwegen. Het advies is nog steeds om eerst uw energiebesparingsmogelijkheden ten volle te benutten: alles wat u niet verbruikt hoeft immers ook niet opgewekt te worden. Zo is in onze kerk eerst de verlichting vervangen door energiezuinige alternatieven en hebben we al een keer gekerkt met de verwarming ietsje lager. Het ZonOp projectteam is inmiddels ontbonden maar wij blijven natuurlijk bereid om advies te geven. Wij wensen u en de Opstandingskerk nog vele zonnige jaren! Met hartelijke groet, Tineke Lely, Jaap de Kleijn, Hans Peter van Leeuwen, Wim Lely en Michel Nielen.

 

LIVE stroomproductie bekijken:

Stroomproductie zonnepanelen