Diaconie

Van de ZWO-groep

Gekozen ZWO project PGA Noord voor dit jaar!

Moldavië, aandacht en zorg voor kinderen

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig
hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om
verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse dagcentra die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Inge van Hemert

Van de diaconie

Klussenbank
Zondag 18 oktober heeft Grietje Wieringa tijdens het koffiedrinken iets verteld over de geschiedenis en de werkwijze van het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. In het kader van het jaarthema van de diaconie “Zorgzame wijk, zorgzame kerk” is binnen de diaconie het idee ontstaan een “klussenbank” op te richten. Deze zou misschien voor mensen binnen onze eigen kerkgemeenschap laagdrempeliger kunnen zijn dan eerder genoemd meldpunt.

Hoe werkt het? 
In de hal van de kerk hangt een bord met daarop kaartjes waarop een hulpvraag gedaan kan worden. Regels voor de hulpvraag zijn:
• De hulpvraag moet incidenteel zijn. Deze mag geen structureel karakter hebben;
• De hulpvraag mag maximaal 1 dag in beslag nemen;
• De uit te voeren activiteit mag degene die op het verzoek ingaat niet in gevaarlijke situaties brengen.

Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde vrijwilligers de verzoeken afhandelen, maar dat het een project wordt ‘voor iedereen, door iedereen’. Dit betekent dat het van belang is een aanvraag ruimschoots (minimaal twee weken) van te voren op te hangen. Het idee is dat elke kerkbezoeker op het bord kijkt en bij zichzelf nagaat of hij of zij gelegenheid heeft een ander te helpen met de hulpvraag.

Voorbeelden van hulpvragen zijn:
• Vervoer en begeleiding bij artsenbezoek;
• Chauffeursdiensten (ook in eigen auto) voor grotere trajecten;
• Hulp bij het doen van zware of grote aankopen.

Een hulpvraag kan ook ingediend worden voor iemand in de wijk die geen lid is van onze kerkelijke gemeente. De vergoeding van eventuele onkosten gebeurt in onderling overleg tussen hulpvrager en hulpaanbieder.

Wim Meijerink