copyrights en disclaimer

Copyright © Opstandingskerk Arnhem. Alle rechten voorbehouden.

De meningen en visies op deze website vertegenwoordigen nooit de mening van de PKN, de PGA of de wijkgemeente rond de Opstandingskerk.
Als u zich gekwetst of benadeeld voelt door een bepaald gedeelte op de site, kunt u contact opnemen met de webmaster.

Op deze website noemen we namen van mensen die in onze wijkgemeente actief zijn. Ook staan op deze website soms namen vermeld van personen die volgens de administratie lid zouden zijn van onze wijkgemeente. Bij het noemen van namen en andere persoonsgegevens houden we zo veel mogelijk rekening met de privacy van de mensen. Telefoonnummers en e-mailadressen worden in overleg met betrokkenen geplaatst. Adresgegevens worden alleen geplaatst indien strikt noodzakelijk.

Het kan voorkomen dat u uw naam of andere gegevens tegenkomt op deze website terwijl u daar geen toestemming voor gegeven hebt. Wilt u dat dan melden via het contactformulier?

We streven ernaar de zaak in der minne te schikken.

Wat niet mag:

  • de site geheel of gedeeltelijk kopiëren zonder toestemming van de beheerders/schrijvers;
  • na toestemming de inhoud verwerken zonder vermelding van de bron;
  • (e-mail) adressen en/of telefoonnummers kopiëren en gebruiken voor ongepast gebruik;
  • informatie op deze site misbruiken tegen de gemeente en/of haar leden;