Bericht vanuit moderamen Arnhem-Noord

In de moderamenvergadering van 11 september zijn de werkzaamheden en de daarmee verband houdende inzet van de moderamenleden geëvalueerd. In deze evaluatie kwam duidelijk naar voren dat het huidige moderamen zich al lange tijd heel intensief inzet in het proces, waarin wij als Protestantse Gemeente Arnhem-Noord ons bevinden.
 eerst samenvoeging wijkkerkenraden
 vanaf september 2017 tot zomer 2018 mogelijkheid onderzoeken of de aankoop Walburgiskerk te realiseren was. Dit is, zoals u allen weet, niet mogelijk gebleken
 aansluitend wederom proces gestart om te komen hoe we samen kerk mogen zijn in één kerkgebouw voor geheel Arnhem-Noord. Keuze nog dit jaar te maken.
Deze drie essentiële punten hebben al veel energie gekost en gaan in de komende tijd nog heel veel inzet en energie kosten. Hierover pratend werd aangegeven dat die energie er niet altijd meer is en hebben moderamenleden aangegeven te besluiten om hun positie in het moderamen ter beschikking te stellen.
Dit besluit is overgenomen en in de vergadering van 11 september vastgesteld:                                                                                                                                                                                                1 januari 2019 treedt Dick Appels af als voorzitter
 1 februari 2019 treedt Gerda de Kleijn af als vice voorzitter
 1 juli 2019 treedt Marijke Gerritsen af als vice voorzitter
 1 juli 2019 treedt Nollie Kramer af als secretaris

De moderamenleden laten u weten dat dit besluit niet is genomen omdat er iets is voorgevallen of dat er spanningen of verschil van inzicht gegroeid zijn. Integendeel de sfeer en onderlinge verstandhouding is prima en dit heeft hen ook al die tijd de
energie gegeven die zo broodnodig was en zal zijn.
Het moderamen (bestaand uit de bovenstaand genoemde leden, ds. Monique Maan en ds, Johan van Holten) stelt u nu al van dit besluit op de hoogte, zodat er nog tijd is om opvolgers te zoeken. Dit is natuurlijk niet alleen de verantwoording van het moderamen,
maar ook van u als gemeenteleden.

Om deze reden ontstaan onderstaande vacatures:

Om deze reden ontstaan onderstaande vacatures:
Voorzitter Moderamen Noord
Vice voorzitter Moderamen Noord
Secretaris Moderamen Noord

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.