Onderzoek haalbaarheid Walburgiskerk voor Wijk Arnhem Noord

17 september 2017

Aan de leden van de PGA, wijkgemeente Arnhem-Noord

Eind mei heeft u in de zondag(s)- of maandbrief van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk kunnen lezen dat de werkgroep Noord-Zuid de wenselijkheid en haalbaarheid zou onderzoeken om te komen tot één kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Het bericht is ook in onze kerken in Arnhem-Zuid gepubliceerd. In zijn rubriek Nieuws uit de Algemene Kerkenraad in Kerkperspectief van 2 september heeft voorzitter Dick van Dijk er nogmaals de aandacht op gevestigd.

Toen de werkgroep Noord-Zuid op 5 september weer bij elkaar kwam om verder met elkaar te spreken over de wenselijkheid en de haalbaarheid, kwam het bericht dat de Walburgiskerk op zeer korte termijn te koop zou worden aangeboden. Dat bericht heeft ertoe geleid dat de wijkkerkenraden van Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid in een ingelaste extra vergadering op 12 september op de hoogte zijn gesteld van het feit dat de Walburgiskerk te koop is gezet.

De vraag waarop in die ingelaste vergadering een antwoord werd gezocht was: Lijkt het de wijkkerkenraad Arnhem-Noord een goed idee om te onderzoeken of de Walburgis de geschikte plek is om op enig moment te dienen als de gezamenlijke kerk van de drie voormalige wijkgemeenten, nu de wijkgemeente Arnhem-Noord?

Onderzoeken wil zeggen uitzoeken of het mogelijk is, en of we er met elkaar willen gaan kerken. Daarmee is niet gezegd dat we dat ook werkelijk gaan doen. Een beslissing kan pas worden genomen nadat er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden, zodat voors en tegens kunnen worden afgewogen, in de Algemene Kerkenraad, in onze wijkkerkenraad, met onze gemeenteleden. Definitieve beslissingen worden pas genomen nadat de gemeenteleden de gelegenheid is gegeven hun mening te geven.

De wijkkerkenraad Arnhem-Noord heeft unaniem besloten dat onderzoek te willen starten. De leden van de wijkkerkenraad kunnen u nader inlichten. Dick van Dijk is degene die belangstellenden van buiten de PGA te woord zal staan.

Wij hopen op de gemeenteavond van donderdag 5 oktober (Diaconessenkerk, aanvang 19.30 uur) verder met u en met elkaar te spreken.

Moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord:

Dick Appels, Marijke Gerritsen, Gerda de Kleijn, Nollie Kramer, Monique Maan

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.