AGENDA

AGENDA december en januari

dinsdag 18 december College van kerkrentm. 09-30 uur
dinsdag 18 december  Kerstviering 15.00 uur
maandag 24 december Kerstavond zang OLV koor van Walburgis

20.30  uur

dinsdag  25 december Kerstdienst  10.00 uur
     
dinsdag   08-01 Moderamen Noord 09.30 uur
dinsdag   08-01 College van Kerkrentmeesters  09.30 uur
woensdag 09-01 Evaluatie Bazaar 10.00 uur
dinsdag 15-01 College van Kerkrentmeesters 09.30 uur
dinsdag 15-01 Kerngroep 19.30 uur
dinsdag 22-01 College van Kerkrentmeesters 09.30 uur

kerktaxi

  • zo 16-12            Herman Budde                                          tel.06-46701852
  • zo 23-12            Bep Potjer                                                   tel.  3611560
  • Zo 30-12           Pleuni v.d. Heide                                       tel.  3613110

2019

Zo.      06-01            Herman Budde                                          tel. 06-46701852

Zo.      13-01            Joop Vos                                                      tel.          3641333

Zo.      20-01            Bep Potjer                                                   tel.          3611560

Zo.      27-01            Regina Greidanus                                     tel.  06-27593845