Nieuwsbrief Bethlehemkerk 22 april 2018 (gezamenlijk met Opstandingskerk)

Nieuwsbrief 2018-04-22 Bethlehemkerk gezamenlijk met Opstandingskerk

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Bethlehemkerk 22 april 2018 (gezamenlijk met Opstandingskerk)

Gemeenteavond op dinsdagavond 24 april in de Opstandingskerk

Aan de gemeenteleden van de wijkgemeente Arnhem-Noord,

Tijdens de bijeenkomsten van de wijkgemeente in de Diaconessenkerk, de Opstandingskerk en de Bethlehemkerk bleek dat niet voldoende duidelijk was welke visie ten grondslag ligt aan de gedachte dat de Walburgiskerk geschikt zou zijn om als enige kerk van de PGA in Noord te dienen. Het moderamen heeft om die reden zijn ideeën op papier gezet en wil daarover graag op korte termijn met u spreken.

U bent daartoe van harte uitgenodigd op een gemeenteavond op dinsdagavond 24 april in de Opstandingskerk. Inloop vanaf 19.30 uur, start bespreking 20.00 uur.

De visie van het moderamen vindt u in de bijlage.

Met een hartelijke groet van het moderamen.

Bijlkage:

Dromen over de PGA in Arnhem – visie Noord def (2)

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteavond op dinsdagavond 24 april in de Opstandingskerk

Uitstel besluit Walburgiskerk

Mededeling rondom stand van zaken Walburgiskerk:
Maandag 19 februari heeft de Algemene Kerkenraad vergaderd.
Na lang met elkaar van gedachten gewisseld te hebben, bleek dat het een ingewikkelde kwestie is en meer tijd genomen moet worden om tot een definitief besluit te komen. Er is dus geen besluit genomen! Meer informatie kan op dit moment dan ook niet gegeven worden. Wij realiseren ons dat dit naar u, als gemeente, niet fijn is maar de gesprekken duren voort. 20 maart a.s. komt de grote wijkkerkenraad Arnhem-Noord bijeen in de Bethlehemkerk. Daarna wordt z.s.m. een gemeenteavond belegd.
Moderamen Arnhem-Noord

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Uitstel besluit Walburgiskerk

Inspiratiebrief 40 dagen

Inspiratiebrief 40dagentijd

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Inspiratiebrief 40 dagen

Folder wijk Arnhem-noord

Folder Arnhem Noord 16okt 2017

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Folder wijk Arnhem-noord

ZWO-project 2017

Gekozen ZWO project PGA Noord voor dit jaar!

Dit jaar is gekozen voor het Kerk in Actie project voor kinderen in Moldavië.              Moldavië is het armste land van Europa en kinderen worden daar veel aan hun lot
overgelaten en zwerven op straat zonder de verzorging en liefde die zij nodig hebben. Kerken en YFC hebben hun handen in één geslagen om op praktische wijze de kinderen
de hulp te bieden die zij zo hard nodig hebben om op te kunnen groeien.                            Wij zullen u binnenkort meer over deze actie informeren en laten weten op elke wijze u deze actie kunt ondersteunen.
Vanuit de diaconie bevelen we deze actie van harte aan.

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor ZWO-project 2017

Onderzoek haalbaarheid Walburgiskerk voor Wijk Arnhem Noord

17 september 2017

Aan de leden van de PGA, wijkgemeente Arnhem-Noord

Eind mei heeft u in de zondag(s)- of maandbrief van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk kunnen lezen dat de werkgroep Noord-Zuid de wenselijkheid en haalbaarheid zou onderzoeken om te komen tot één kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Het bericht is ook in onze kerken in Arnhem-Zuid gepubliceerd. In zijn rubriek Nieuws uit de Algemene Kerkenraad in Kerkperspectief van 2 september heeft voorzitter Dick van Dijk er nogmaals de aandacht op gevestigd. Lees verder

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek haalbaarheid Walburgiskerk voor Wijk Arnhem Noord

Benoeming interim-predikanten

Per september zullen de, door het vertrek van Ds. Menno Leistra en het emeritaat van Ds. Yolanda Voorhaar ontstane, vacatures in de nieuwe wijkgemeente “Arnhem Noord” worden ingevulde door 2  interim-predikanten.

Het zijn:

  Ds. Roel Knijff,

en

Johan van Holten    Ds. Johan van Holten

Beiden zijn ervaren predikanten en hebben zich gespecialiseerd als interim-predikant.

In de kerkdienst in de Eusebius op 15 oktober 2017 zullen ze worden voorgesteld aan de Protestantse Kerk Arnhem.

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Benoeming interim-predikanten

ZONDAGSBRIEF 8 april 2018 Opstandingskerk – Bethlehemkerk

Zondagsbrief 8-04-2018 gezamenlijk met Bethlehemkerk

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor ZONDAGSBRIEF 8 april 2018 Opstandingskerk – Bethlehemkerk

Zondagsbrief 1 april 2018

Zondagsbrief 01-04-2018

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Zondagsbrief 1 april 2018

Nieuwsbrief zondag 25 maart

Nieuwsbrief 25-3-2018 Bethlehemkerk-Opstandingskerk Palmzondag

Geplaatst in nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief zondag 25 maart